Politikken

Dette er det skriftlige grunnlaget Verdal Ap bygger sin politikk på i valgperioden 2015-2019.

original

Publikums versjon av partiprogram

Vedlegg 1

Partiprogram kommunevalget

Vedlegg 2